Danışmanlık

Tesizinizin mimari proje ve çevre koşullarını inceleyerek, güvenlik ihtiyaçlarınızın belirlendiği risk etüdünü yapar ve projelendirir. Bu projelendirme doğrultusunda ihtiyaç duyulan güvenlik personeli ve elektronik sistem seçimi en doğru ve en ekonomik şekilde gerçekleştirilir. Oluşturulan güvenlik planı, personel sayısı ve kullanılacak malzemenin en verimli şekilde işletimi için bilimsel güvenlik eğitimi verilen güvenlik uzmanlarınca uygulanır ve denetlenir.

Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Güvenlik danışmanlığı hizmetimiz, temel olarak kurumunuzun risk analizlerinin yapılması ve bu analizlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda güvenlik planının oluşturulup üst yönetime sunulması ve gerekli görülen fiziki ve elektronik güvenlik tedbirlerinin alınması süreçlerini kapsamaktadır.

Güvenlik danışmanlığı hizmetimiz;

  • Risk analizleri,
  • Kurumsal güvenlik politikası oluşturulması,
  • Risk ve tehdit düzeylerine göre yapısal güvenlik önlemleri tasarımı.
  • Güvenlik hizmeti planlaması,
  • Rutin ve acil durum prosedür ve planlarının hazırlanması,
  • Kriz yönetimi,
  • Güvenlik sistem ve hizmetleri şartnamelerinin hazırlanması,
  • Uygulamaların denetlenmesi