Tesis ve Bina Güvenliği

Tesis ve Bina Güvenliği

Tesis ve binalarla ilgili fizibilite çalışmaları neticesinde içeriden ve dışarıdan gelebilecek problemlere karşı gerekli donanım ve tecrübeye sahip personelle can güvenliğinin sağlanmasıdır.

Ayrıca tesis ve binaların risk ve analizleri yapılarak risk en aza indirilir. Hizmet görecek güvenlik ekibinin görevleri ile ilgili her türlü eğitim ve talimat en iyi şekilde kendilerine verilir.

Kullanılacak olan ekip ve ekipmanlar incelenerek yeterlilik oranı saptanır. İstekler doğrultusunda aktif hale getirilir ve işlev kazandırılır.

Ayrıca istekler doğrultusunda TRVIP servisleri çağın en son teknolojisi ile donanımlı elektronik güvenlik ve ihbar sistemlerini hizmetinize sunmaktır.